DİB

i. 1. bottom; dənizin, çayın, gölün və s. ~i the bottom of the sea river, lake, etc.; ~də at the bottom; ~inə getmək to go* to the bottom; 2. anat. (qızlıq pərdəsi) hymen

DİATEZ
DİB-DƏHNƏ

Digər lüğətlərdə