DİBAC

DİBA(C)

f. güllü ipək. Dibaci-Çin Çin ipəyi.

DİBA
DİBAÇƏ