DİBDOLDURAN

is. k.t. Bitkilərin dibini torpaqla dolduran alət və s.
Suvarma şırımları açmaq üçün kultivatora dibdolduranlar qoşulur. Pambıqçılıq”.

// Sif. mənasında. Dibdolduran alət.
DİBDƏNDÜŞMƏ
DİBƏK

Digər lüğətlərdə