DİBLİ

sif. Dibi olan. Dibli çəllək.

Sinonimlər (yaxın mənalı sözlər)

  • DİBLİ altlı
DİBİYASTI
DİBLİK

Digər lüğətlərdə