DİDƏ

f. 1) göz; 2) görmüş. Didei-giryan ağlar göz; didei-pürxun qanla dolu göz, qanlı göz.

DİDAR
DİDƏBAN

Digər lüğətlərdə