DİDAR

f. 1) üz, surət, sifət; 2) görüş(mə); 3) görmə, ziyarət etmə.

DİD
DİDƏ

Digər lüğətlərdə