DİFA

DİFA’

ə. düşmən hücumundan özünü qoruma; müdafiə.

DİDÜ BUS
DİG

Digər lüğətlərdə