Dilarası analogizmlər

bax: tərcüməçinin yalançı dostları.
Dil üslubu
Dilarası əlaqələrinin alt sinifləri
без ма́ла блестя́щий в о́бщем-то обро́к поно́с унизи́тельно гомини́ды оленево́дческий прова́нское масло распылённый фотографи́рование акт clean guess-work oxygenase tailor-bird unspoken unsuspecting инспирировать позёмка послушаться предстоящий реликт сверхчеловек шумиха