DİLBAZ

f. sözü, hərəkəti xoşa gələn; könülaçan.

DİLAZÜRDƏ
DİLBƏDİL

Digər lüğətlərdə