DO₁

nida. Öküz, camış kimi heyvanları səsləmək üçün çıxarılan səs.
□ Do demək1) heyvanı “do” səsi ilə səsləmək. Heyvanlara bir “do!” de, bəri gəlsinlər;
2) dan. kömək etmək, imdada yetmək. Onun bir işə do dediyini hələ eşitmədim.
DİZOTU
DO₂

Digər lüğətlərdə