DO₂

[ ital. ] Musiqi qammasının başlanğıc səsi, habelə bu səsi göstərən not.
DO₁
DOD

Digər lüğətlərdə