DO:

do: gəlməx’:
(Ağdam, Kürdəmir, Mingəçevir)
qalib gəlmək. – Cəbi Səfərə do: gələr (Ağdam); – Biz olara həmişə do: gəlmişük (Kürdəmir)
◊ Do: düşmeg (Bakı, Salyan) – fürsət düşmək, imkan düşmək. – Sə: də do: tüşdi (Salyan); – Əlüvə do: düşüb? (Bakı)
DİZZİY
DOAX

Digər lüğətlərdə