DODAQUCU

zərf Ürəksiz, istəmədən, həvəssiz. Dodaqucu salam vermək.
– Zeynəb dodaqucu gülümsəyib Rüstəm kişini süzdü. M.İbrahimov.
Gülsənəm arvad dodaqucu gülümsədi, gözlərini yerə dikdi, astadan köksünü ötürdü. M.Hüseyn.

Sinonimlər (yaxın mənalı sözlər)

  • DODAQUCU ürəksiz — könülsüz — həvəssiz
DODAQLIQ
DODAQVARİ

Digər lüğətlərdə