DODU

is.
1. köhn. Keçmişdə: çömçə ilə oynanılan gülməli bir oyun.
2. dan. Hiylə, kələk, fənd.
◊ Dodu vermək dan. – başını tovlamaq, yalan vədlərlə aldatmaq.
Dodu gəlmək – aldatmaq, kələk gəlmək, fənd gəlmək.
DODAQVARİ
DOĞAN

Digər lüğətlərdə