DRAMA

n 1. drama (pyes); the ~ dramaturgiya; historical ~ tarixi drama; 2. dramatik hadisə; His life was full of drama Onun həyatı dramatik hadisələrlə dolu idi;

◊ to make a ~ out of smth. bir şeyi dramaya çevirmək ≅ milçəkdən fil düzəltmək

DRAKE
DRAMATIC

Значение слова в других словарях