DRAMATİ́K

sif. [ yun. ]
1. Dramaya məxsus, dramaya aid olan. Dramatik artist. Dramatik sənətkar.
2. Dramatizm ilə dolu; ağır, gərgin, sarsıdıcı; faciəli. Dramatik səhnə. Dramatik hadisə.
3. mus. Tembrcə güclü, bir qədər kəskin (səs haqqında). Dramatik tenor. Dramatik soprano.
DRÁMA
DRAMATİKLƏŞDİRİLMƏ

Значение слова в других словарях