DRAMATİ́ZM

[ yun. ] Hadisələrin dramaya xas olan gərginliyi; dramatiklik. Süjetin dramatizmi. Pyes dramatizmlə doludur.
// Faciəlilik.

Sinonimlər (yaxın mənalı sözlər)

  • DRAMATİZM faciə
  • DRAMATİZM dramatik — ağır — gərgin — faciəli
DRAMATİKLİK
DRAMATURGİ́YA

Digər lüğətlərdə