DRAMATURJİ́

sif. [ yun. ] Dramaturgiyaya aid. Dramaturji fəaliyyət. Dramaturji məharət. Əsərin dramaturji quruluşu.
[“Solğun çiçəklər”dəki] dramaturji vəziyyət … mürəkkəbdir; çünki burada nadanlıqdan və cəhalətdən artıq tamah, pul, xüsusi mülkiyyət böyük rol oynayır. M.Arif.

DRAMATURGİ́YA
DRAMATURQ

Значение слова в других словарях