DRAMATURQ

[ yun. ] ədəb. Drama yazan yazıçı. “Solğun çiçəklər” pyesində Cabbarlının bir dramaturq kimi müvəffəqiyyəti pulun pozucu təsirini göstərməyə təşəbbüs etməsi idi. M. Arif . [H. Ərəblinski ] heç bir tamaşa buraxmır, artistlərlə, dramaturqlarla maraqlanırdı. S.Rəhman.

Синонимы

  • DRAMATURQ DRAMATURQ (dram əsəri yazan) Dramaturq S.Vurğun sələfləri içərisində C.Cabbarlı görkəmli yer tutur (M
DRAMATURJİ́
DRAMATURQLUQ

Значение слова в других словарях