DRENAJLANMAQ

məch.
1. tex. Arxlar, ya borular vasitəsilə qurudulmaq. Bataqlıq drenajlandı.
2. tib. Piltə qoyulmaq; piltə və s. vasitəsilə çəkilmək (irin).
DRENAJLANMA
DREYF

Digər lüğətlərdə