DREYF

holl. drijven – qovmaq, üzmək

DRENAJ
DRUMLİN

Digər lüğətlərdə