DREZİ́NA

[ alm. ] Rels üzərində motor və ya əllə hərəkətə gətirilən kiçik dəmiryol arabası, vaqonu.
DREYF
DRUJİ́NA