DUALAMA

Dualamaq”dan f.is. ; dua oxuma mərasimi.
DUAGU
DUALAMAQ

Digər lüğətlərdə