dualistik

sif. fəls. dualistique

dualist
dublikat

Digər lüğətlərdə