DUALİ́ZM

[ lat. ]
1. fəls. Varlığın əsasını, bir-birini inkar edən və bir-biri ilə mübarizə aparan iki əsas səbəb (materializm və idealizm) təşkil etdiyini iddia edən fəlsəfi nəzəriyyə (monizm ziddi).
2. Ümumiyyətlə, ikilik.
DUALİ́ST
DUAYAZAN

Значение слова в других словарях