DUBLYÁJ

[ fr. ] Səsli kinofilminin danışıq hissəsinin yeni, başqa dildə danışıqla əvəz edilməsi, başqa dilə çevrilməsi.
DUBLİKÁT
DUBLYONKA

Digər lüğətlərdə