DUDA

is. [ fars. ] Neft, mazut, qaz və s. yanmasından hasil olan his. Quru qazlardan əsas etibarilə yanacaq kimi, duda istehsalında isə xammal kimi istifadə olunur.
DUD
DUDALI

Digər lüğətlərdə