DUÉL

[ fr. əsli lat. ]
1. köhn. Qabaqcadan müəyyən edilmiş şərtlərlə iki nəfərin (təhqir olunanla təhqir edənin) bir-biri ilə vuruşması və ya atışması. Duelə çağırmaq.
[Hüseyn:] Gərək burada bu saat mənimlə duelə çıxasan. Ə.Haqverdiyev.

2. məc. Yarış, mübahisə, mübarizə.
Gözlədim, görüm, axırı necə olacaq bu duelin. R.Rza.

DUDMAN
DUELÇİ

Digər lüğətlərdə