DUL

вдовец, вдова
DUELÇİ
DULLUQ

Digər lüğətlərdə