DUL

Qədim mənbələrdə dölək sözü var, “boşluq” anlamını əks etdirib. Ehtimal ki, duldölək qohum sözlər olub. Dul “boş”, “azad” (ərsiz, arvadsız), “tək” de­məkdir. Tuva dilinə bu söz “tək, tənha”, kalmıklarda “bir” mənasını verir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

DUKAT
DULĞU

Digər lüğətlərdə