DULLUCA

Dul”dan kiç.oxş. [Sultan bəy:] …Mənimki bir hallıca, dulluca arvaddır… Ü.Hacıbəyov.
DULLAŞMAQ
DULLUQ

Digər lüğətlərdə