DULUSLUQ

is. Dulusun sənəti, işi, peşəsi.
Dulusluq edib sarı palçıqdan saxsı qablar qayırmaq, bu qabları naxışlamaq, bəzəmək – qoca bağbanın böyük qardaşı İbrahim Tahirin peşəsi idi. S.Rəhimov.

DULUSXANA
DUM

Digər lüğətlərdə