DUM

“Duma” sözünün keçmişdə danışıq dilində işlənən təhrif edilmiş forması.
Karişeytan dedin dəmir yolunu; Xalqa etdin həram dum pulunu. S.Ə.Şirvani.
Sən o deyilmidin, dedin: Dumdur ümidgahımız. M.Ə.Sabir.

DULUSLUQ
DUM-DUM