DUMAN

i. (həm müst., həm də məc.) mist; (qatı) fog; Duman çəkilib / dağılıb The mist / the fog has lifted, The mist / the fog has cleared away; Duman gəlir / qalxır A mist / a fog is rising

DUM-DURU
DUMAN-ÇƏN

Digər lüğətlərdə