DURBİN

f. 1) uzağı görən, uzaqgörən; 2) binokl; 3) teleskop; 4) m. uzaqgörən (adam).

DUR
DURƏNDİŞ

Digər lüğətlərdə