EARNINGS

n qazanc; I’ve spent all my earnings Mən bütün qazancımı xərcləmişəm

EARNEST
EARTH