ECAZ

E’CAZ

ə. 1) möcüzə, fövqəladə şey; 2) nitqdə fəsahətli olma; 3) acizləşmə, qüvvətsizləşmə; qocalma.

ECAL
ECAZAFƏRİN

Значение слова в других словарях