ECAZ

Ərəbcədir, möcüzə sözü ilə kökdaşdır. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

DVB
EDAFİK

Значение слова в других словарях