EDADİYYƏ

E’DAD(İYYƏ)

ə. orta (məktəb haqqında).

EDAD
EDAM

Digər lüğətlərdə