EDİ

məh. bax ağı 2
□ Edi demək (çəkmək) – bax ediləmək.
EDAM
...EDİCİ

Значение слова в других словарях