EDİCİ

is. məh. köhn. Yasxanada ağı deyən; ağıçı. – Dün o da bir şübhəli kəslə danışıb.
– Kim deyirdi? – Edici Xansənəm arvadın əri. M.Ə.Sabir.

...EDİCİ
EDİLƏMƏK

Digər lüğətlərdə