EFFÉKT

[ lat. ]
1. Təsir, nəticə.
[Hüseyn:] İndi görürsənmi, heyvanı necə boğmaq lazımdır ki, effekt olsun? Ə.Haqverdiyev.

2. Hər hansı hərəkətin, fəaliyyətin və ya səbəbin nəticəsi. İqtisadi effekt. İstehsalat effekti.

Sinonimlər (yaxın mənalı sözlər)

  • EFFEKT təsir — nəticə
EDİŞ
EFFEKTİVLİK

Digər lüğətlərdə