EFFEKTİVLİ

z. effectively

EFFEKTİV
EFFEKTİVLİK

Digər lüğətlərdə