EFFEKTİVLİK

is. Təsirlilik, təsir bağışlama qabiliyyəti, dərəcəsi. Tamaşanın effektivliyi.
// Nəticə, nəticəlilik. Tədbirin effektivliyi. Əmək məhsuldarlığının effektivliyi.
EFFÉKT
EFFEKTLİ

Digər lüğətlərdə