EFFEKTLİ

sif.
1. Təsirli, güclü təsir, effekt bağışlayan, effekt yaradan.
Xüsusən finalda bol meyvəli alma ağaclarının bir-birinin dalınca səhnəyə doğru enməsi əsərin məzmunu ilə həmahəng və effektlidir. M.Arif.

2. Lazımi nəticə verən, istənilən nəticəni verən.
Atom enerjisindən xalq təsərrüfatının bir sıra sahələrində də (xüsusən biologiya ilə əlaqədar) çox ucuz və effektli təsiri olan atomun bölünməsi məhsulları şəklində geniş istifadə edilməkdədir. A.Qarayev.

Sinonimlər (yaxın mənalı sözlər)

  • EFFEKTLİ təsirli
EFFEKTİVLİK
EFİ́R

Digər lüğətlərdə