EFİRLİ

sif. Tərkibində efir olan. Efirli maddələr. Efirli bitkilər. Efirli dərman.
EFİ́R
EH

Digər lüğətlərdə