EH

nida.
1. Kədər, təəssüf, ümidsizlik, həsrət kimi hissləri ifadə edir.
[Şərəfnisə:] Eh, heç vaxt deyə bilmənəm ki, nədən ötrü ağlayırdım. M.F.Axundzadə.
[Kərim baba:] çiyinlərini silkələyərək: – Eh! Adam qocalanda belə sözləri çox eşidər. A.Şaiq.
[Bəşirli] indisə güzgüyə baxa-baxa dərindən köksünü ötürüb dedi: – Eh, qocaldıq… Ə.Vəliyev.

2. Etinasızlıq, etiraz bildirir.
İndi müsəlman qardaş da bu cür sözləri eşidəndə, dinməzsöyləməz qəzeti bükür, qoyur kənara və “eh” deyib durur, gedir işinə. C.Məmmədquluzadə.
Eh, bilsən də, bilməsən də eyniyik; Mənə qalsa, biz ayrılan deyilik. Ə.Cavad.

EFİRLİ
EHKAM

Значение слова в других словарях