EHKAM

ə. 1) hökm, qərar, sərəncam; 2) quruluş, rejim; 3) hakimiyyət, üsuli-idarə; 4) düşüncə, anlaq; 5) mülahizə, rəy.

EHDAS
EHQAQ

Digər lüğətlərdə