EHMALDAN

zərf Yavaşdan, astadan, yavaş, asta, üsulluca. Ehmaldan danışmaq.
– Bəhram məktubu büküb gərəksiz bir vəsiqə kimi kitabların üstünə tulladı və çox ehmaldan dilləndi… Ə.Vəliyev.

EHMALCA
EHMALLI

Digər lüğətlərdə