EHSAN

1. EHSAN (ölmüş adamın adına, xatirəsinə verilən yemək) Lakin o [Dursun], altı ay bundan əvvəl ölmüşdü, yası tutulmuş, ehsanı verilmişdi (A.Şaiq); XEYRAT Xeyrat halvasından qarın doymaz (Ata. sözü).

2. ehsan bax sədəqə

3. ehsan bax yaxşılıq

EHMAL-EHMAL
EHTİMAL

Значение слова в других словарях